Arvonnan säännöt – ProBambun asiakaspalautearvonta


1 Arvonnan säännöt

1.1 Nämä säännöt koskevat ProBambun järjestämiä arvontoja. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Arvonnan järjestäjä

Tämän arvonnan järjestää ja siitä vastaa ProBambu (Y-tunnus: 2342164-1)

Osoite: PL 146, 33101 Tampere

Sähköposti: asiakaspalvelu@probambu.fi

Puhelin: 09 4270 4433

3 Arvonnan ajankohta

3.1 Arvonta alkaa 16.2.2024 ja päättyy 23.2.2024.

4 Palkinnot

4.1 Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan palkinnoksi kaksi vapaavalintaista ProBambun tuotetta (arvo 80–90 €.)

4.2 Osallistujilla on mahdollisuus voittaa yksi palkinto. 1 voittaja valitaan.

5 Osallistumisoikeus

5.1 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt (pois lukien Suomen Terveysravinto Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä), jotka ovat vastanneet asiakaspalautekyselyyn.

5.2 Arvontaan on osallistuttava omalla nimellä. Välikäsien käyttö arvontaan osallistumiseksi on kielletty. 

5.3 Arvontaan saa osallistua kerran.

6 Osallistumisen edellytykset

6.1 Osallistuminen tapahtuu internetissä rekisteröitymisen kautta täyttämällä vaadittavat kentät osallistumislomakkeessa. Lomakkeeseen pääsee uutiskirjeessä tulleen linkin kautta. Puutteelliset osallistumiset (sähköpostiosoite puutteellinen) automaattisesti hylätään. 

6.2 Asiakaspalautekyselyssä oleviin kysymyksiin tulee vastata, jotta arvontaan voi osallistua.

6.3 Osallistuminen on mahdollista vain aikavälillä 16.2.2024-23.2.2024.

6.4 Osallistuminen tehdään ilman rahallista vastiketta, eli osallistuminen ei edellytä ostamista. 

7 Arpomisen ajankohta

7.1 Uutiskirjeessä, osallistumissivuilla sekä näissä säännöissä mainitut palkinnot arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken viimeistään 24.4.2023.

8 Voittajalle ilmoittaminen sekä julkistaminen

8.1 Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse saman päivänä, kun voitto arvotaan. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin.

8.2 Sosiaalisessa mediassa ei julkaista tietoa arvonnasta.

8.3 Voittajien nimeä ei julkisteta.

9 Voittojen toimittaminen

9.1 Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse. Jotta palkintoja voidaan lähettää, voittajan osoitetta pyydetään.

9.2 Palkinnot postitetaan 14 vrk kuluttua siitä, kun voittajalta on saatu hänen postitusosoitteensa. Lähetysaika riippuu postin nopeudesta.

10 Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

10.1 Jos voittaja ei vastaa järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Voittajaan pyritään ottamaan yhteyttä 2 kertaa 14 päivän aikana. 

10.2 Mikäli voittaja ei myöskään ilmoita postiosoitettaan kahden viikon sisällä arvonnasta, hän menettää oikeutensa palkintoonsa ja palkinto voidaan arpoa uudelleen. 

10.3 Palkinnon saannin oikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. 

10.4 Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

11 Siirrettävyys, verot ja kulut

11.1 Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. 

11.2 Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan.

11.3 Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron. 

11.4 Järjestäjä vastaa palkinnon lähettämisen liittyvät postikulut. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista (esim. matkakuluja postiin, jos sitä joutuu hakemaan noutopisteestä) eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen/käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

12 Väärinkäytökset 

12.1 Mikäli ProBambulla on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, sillä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. 

13 Arvonnan lopettaminen ja muuttaminen 

13.1 ProBambu pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa arvonta perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa arvontaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla ylivoimainen este (force majeure), tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa ProBambulla on myös oikeus muuttaa arvontaa harkintansa mukaan.

14 Vastustamis- ja perääntymisoikeus seurauksineen 

14.1 Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä arvonnan yhteydessä ja perääntyä arvonnasta. Hänen henkilötietojensa käsittely arvonnassa sekä sen säilyttäminen lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella on kuitenkin seurauksia. Henkilöllä ole tällöin enää oikeutta osallistua arvontaan, koska henkilötiedot ovat välttämättömiä arvonnan suorittamiselle sekä voittajille ilmoittamiselle. Näin ollen perääntyminen johtaa siihen, ettei arvonnassa voi voittaa.

15 Tietosuoja

15.1 Lisätietoa henkilötietojen käytöstä arvonnan osallistumisen yhteydessä löytyy erillisestä tietosuojaselosteesta. Lue lisää tästä. 

16 Lainsäädäntö ja vastuu

16.1 Arvontaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti kuluttajasuojalain 2. luku.

16.2 Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille, esim. epäonnistuneen tietojen lähettäminen osallistujan päätelaitteesta.

16.3 Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

16.4 Osallistujat ja voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. 

16.5 Voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

16.6 Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.

16.6. Nämä vastuuvapaudet eivät kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Scroll to Top