Tietosuojaseloste - testiryhmä

Päivitetty 27.06.2023

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Testiryhmään liittyvää tietojenkäsittelyä. Mikäli haluat muuten tietoa asiakastietojesi käsittelystä ks. ProBambun yleistä tietosuojaselostetta.

SISÄLLYS:

 1. Keitä me olemme?
 2. Mistä saamme henkilötietoja?
 3. Mitä tietoja meillä on sinusta?
 4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?
 5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?
 6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
 7. Miten suojaamme tietosi?
 8. Miten käytämme evästeitä?
 9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?
 10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Välitämme tietosuojastasi!

Otamme vakavasti asiakkaidemme yksityisyyden suojan, ja siksi kaikki henkilötietojen käsittelymme tapahtuu voimassa olevien lakien sekä erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tutummin ”GDPR”) mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa avataan, miten keräämme henkilötietoja, mitä tietoja käsittelemme ja miten sekä kerromme, mitä oikeuksia sinulla on.

Tämä seloste kertoo, miten käsittelemme rekisterissämme olevia tietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

1. Keitä me olemme?

Rekisterinpitäjä on ProBambu (Y-tunnus 2342164-1).

Jos haluat tietoja tarkemmin, ota yhteyttä asiakaspalvelunumeroomme 09 4270 4433 (ma-pe 9-15, pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@probambu.fi. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on tietosuojavastaava Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi).

Suomen Terveysravinto Oy on Suomen Terveysravinto Oy:n konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat myös seuraavat yritykset:

 • STR Nordic Oy (2892826-5, Suomi)
 • STR Nordic AS (923 264 701, Norja)
 • Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Viro)
 • HOHDE OÜ (16279808, Viro)
 • ProBambu OÜ (16245241, Viro)

2. Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja ProBambun Testryhmän liittymislomakkeen kautta, testikyselyiden kautta tai jos olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos meillä on sinun henkilötietosi, olemme saaneet ne jostakin seuraavasta syystä.

2.1 Liittyminen Testiryhmään

Jos olet ilmoittautunut mukaan ProBambun Testiryhmään nettisivujemme kautta olemme saaneet henkilötietojasi liittymisen yhteydessä.

2.2. Testikyselyt

Mikäli olet testiryhmäläisenä osallistunut tietyn tuotteen testaamiseen ja vastannut testikyselyyn olemme saaneet ilmoittamasi henkilötiedot kyselystä. 

2.2 Yhteydenotot

Jos olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla, sähköpostilla, palautelomakkeen välityksellä tai jollakin vastaavalla tavalla, asiakaspalvelu on joutunut käsittelemään henkilötietojasi.

3. Mitä tietoja meillä on sinusta?

Meillä on testirymäläisten perusyhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja osoitetiedot) sekä myös ikä, sukupuoli ja vaatekoko. Myös asiakaspalvelun yhteydenottohistoria on tiedossa. Evästeistä kerrotaan tarkemmin alla osiossa 8.

Asiakaspalvelussa nauhoitamme puhelut tietojen tarkistamista ja epäselvyyksien selvittämistä varten.

Muut henkilötietosi säilytetään asiakastilisi yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan erillään Testiryhmän rekisteristä. (Ks. https://probambu.fi/tietosuojaseloste/ )

Sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää nähtäväksi niitä tietoja, joita meillä on sinusta.

3.1 Osallistujien tiedot

Osallistuessaan Testiryhmään, saamme sinulta nimesi, osoitetietosi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä ikäsi, sukupuolesi ja vaatekokosi. Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriimme on tallennettu osallistujien mahdollinen sähköpostihistoria asiakaspalvelun kanssa sekä menneiden puheluiden tiedot, mikäli osallistuja on ottanut yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalveluun. Soveltuvissa tilanteissa palvelussamme on tallennettuna päätelaitteiden osoitetiedot (IP-osoite) sekä evästeiden kautta kerättävät tiedot, mikäli osallistuja on vieraillut sivustollamme.

3.2 Asiakaspalvelupuhelut ja -tiedot

Jos sinulle soitetaan puhelu tai sinä soitat meille, asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan normaalin käytännön mukaisesti. Tämä tehdään tietojen varmistamista sekä mahdollisten ristiriitojen ratkaisemista varten.

3.3 Arkaluontoiset henkilötiedot

Emme tallenna asiakkaiden tietoihin arkaluontoisia henkilötietoja (etninen alkuperä, henkilötunnuksesi loppuosa, jne.). Kuitenkin kekustelunauhoitteissa tai asiakaspalveluun lähetetyissä sähköposteissa voi olla sensitiivistä tietoa asiakkaiden terveydentilastasta, jos asiakkaat ovat itse omasta aloitteestaan kirjoittaneet tai kertoneet tällaista tietoa. Tätä tietoa ei käsitellä muihin tarkoituksiin ja pyrimme poistamaan sen mahdollisimman pian. Pyydämme kuitenkin, että asiakkaamme eivät lähettäisi tällaista tietoa meille.

3.4 Lasten henkilötiedot

Emme käsittele lasten henkilötietoja. Testiryhmään ei saa osallistua alle 18 vuotiaat. Mikäli näin on käynyt, tämä on ehtojen vastaista. Mikäli ilmenee, että alle 18 vuotias on osallistunut Testiryhmään hänet poistetaan heti ryhmästä ja tiedot poistetaan Testiryhmän rekisteristä.

3.5 Tekniset tunnisteet

Jos olet vieraillut nettisivuillamme, tietyistä tapahtumista tallentuu teknisiä tietoja (esim. lokitiedot). Katso tarkemmin osio 8 evästeistä.

4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista toteuttaa henkilötietojen käsittelytarkoitusta tai kunnes Testiryhmän osallistuja vaatii niiden poistamista. 

Osallistujien tietoja säilytetään Testiryhmän rekisterissä puoli vuotta Testiryhmän päätyttyä. Testitulosten tiedot säilytetään kolme kuukautta mahdollisten testien jatkokyselyiden tai tarkennusten varalta.

Asiakaspalvelupuhelunauhoitteet säilytetään pääasiassa kolme kuukautta.

Mahdollisesti lähettämäsi sähköpostit säilytetään asiakastilisi yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan. Ks. https://probambu.fi/tietosuojaseloste/

Muutoin henkilötiedot asiakkuuteen liittyen käsitellään erikseen yrityksen yleisen tietosuojaselosteen periaatteiden mukaisesti. 

Joudumme säilyttämään edellistä pidempään joitakin tietoja eri lakien vaatimuksesta (esim. kirjanpitolaki) tai muista syistä.

4.1 Henkilötiedot ProBambun Testiryhmän osallistujarekisterissä

Testiryhmän osallistujista säilytetään henkilötiedot erillisessä rekisterissä. Tätä rekisteriä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista, eli niin kauan kuin Testiryhmää jatketaan ja siitä kerättyjä tuotetestauksen tietoja käsitellään. Mikäli Testiryhmää päätetään lopettaa osallistujarekisteri voidaan hävittää mahdollisimman pian, mutta hävitetään viimeistään puolen vuoden kuluttua tästä. Testitulosten tiedot säilytetään kolme kuukautta mahdollisten testien jatkokyselyiden tai tarkennusten varalta.

4.2 Puhelunauhoitteiden säilyttäminen

Puheluita säilytetään järjestelmässämme kolme kuukautta sisällön todentamista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemista varten, minkä jälkeen puhelut poistetaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi valituksen käsittelyssä, todennäköisen tai olemassa olevan oikeusprosessin kannalta tai vastaavasta syystä.

4.3 Sähköpostien säilyttäminen

Osallistujan mahdollisesti lähettämänsä sähköpostit säilytetään asiakastilinsa yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan. Ks. https://probambu.fi/tietosuojaseloste/

4.4 Miten alihankkijamme käyttävät henkilötietojasi?

Käytämme alihankkijoita muun muassa osassa tuotteiden lähettämiseen; katso tarkemmin kohdasta 6.3 luettelo erilaisista alihankkijatyypeistä. Alihankkijat säilyttävät tietoja vain sen aikaa, kun se on heille välttämätöntä; tämän jälkeen he poistavat tiedot voimassa olevien sopimustemme mukaisesti.

Kun tietoa on siirretty alihankkijoille, alihankkija säilyttää tietoja pelkästään niin kauan kuin sillä on oikeusperuste; tämän jälkeen heillä on velvollisuus poistaa tiedot järjestelmistään. Alihankkijoilla ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muuten kuin erikseen määrätyssä tarkoituksessa sen mukaisesti, millaisia palveluja he toimittavat. Alihankkijat eivät voi koskaan käsitellä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

4.5 Lakisääteinen tietojen säilyttäminen

Vaikka henkilön tiedot poistettaisiin, niin lakien vaatimat säilytysvelvoitteet (esim. kirjanpitolaki) täytetään siitä huolimatta. Tietoja käytetään kuitenkin vain lakien vaatimaan tarkoitukseen.

4.6 Tietojen anonymisointi

Osa järjestelmän toiminnan kannalta oleellisista tiedoista (esim. tilaustiedot) anonymisoidaan poistamisen asemesta, jolloin niitä ei ole mahdollista yhdistää asiakkaaseen, mutta ne siitä huolimatta mahdollistavat järjestelmän normaalin toiminnan. Katso lisää alempaa osiosta Oikeus tulla unohdetuksi.

5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja Testiryhmän toteuttamiseksi, osallistujille testeistä tiedottamiseksi, tavaranäytteiden lähettämiseksi sekä testikyselyiden suorittamiseksi. Lisäksi osa tiedoista käytetään asiakaspalvelutilanteisiin.

Mikäli testikyselyn yhteydessä on mahdollisuus osallistua siihen liittyvään arvontaan siihen liittyvien henkilötietoja käsitellään erikseen arvonnan oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

Emme käytä henkilötietojasi ilman perusteltua, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattua syytä. Tästä syystä perusteet henkilötietojen käsittelylle on avattu alla olevissa osioissa.

Oikeutettu etu tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta käsitellä henkilötietoja esimerkiksi markkinoinnissa, historiallisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastoinnissa. Näissä tapauksissa suoritamme aina ns. edunvertailun, jotta voimme varmistua, että toimenpide ei riko rekisteröidyn oikeuksia.

5.1 Testiryhmän järjestäminen ja tuotetestauksen toteuttaminen

Henkilötietoja on käytettävä Testiryhmän järjestämiseksi sekä tuotetestauksen kyselyiden toteuttamiseksi. Ilman henkilötietojen käsittelyä Testiryhmää ja tuotteiden testausta ei olisi mahdollista toteuttaa. Tämä käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen.

5.2 Näytetuotteiden toimittaminen

Lähetämme näytetuotteita valituille Testiryhmään osallistujille. Käytämme tässä alihankkijoita, jotka hoitavat tuotteiden lähettämisen sekä tuotteiden kantamisen perille. Näytetuotteiden toimittamiseen liittyvien toimien käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen.

5.3 Osallistujien yleinen kontaktointi

Voimme lähettää sinulle ilmoituksia liittyen Testiryhmään kuulumiseen. Myös esim. mahdollisista ongelmista tai puutteista osoitetiedoista voimme ottaa yhteyttä. Käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpano.

5.4. Ehtojen vastaisen toiminnan estäminen

Jos osallistuja toiminut ehtojen vastaisesti, esim. on jättänyt täyttämättä velvoitteitaan tai jos osallistujan tiedoista on syytä päätellä, että hän on vilpillisesti osallistunut Testiryhmään tai antanut tahallisesti vääriä tietoja, voimme olla lähettämättä näytetuotteita sekä poistaa annetut (virheelliset) tiedot ryhmästä. Käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen.

5.5 Tilastointi

Teemme kyselyistä anonymisoituja tilastoja, joita käytetään tulevien tuotekehityksen suunnitteluun. Käsittelyperuste on oikeutettu etu.

5.6 Kirjanpito ja muut toimenpiteet

Henkilötietoja käsitellään kirjapintolain vaatimusten täyttämiseksi. Käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite.

Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lakien, tuomioistuinten ja viranomaispäätösten määräykset. Käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite.

5.7 Testiryhmän lisätiedon tarjoaminen nettisivuilla

Henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tarjota verkkosivuilla lisätietoa Testiryhmästä, ehdoista ja Testiryhmän henkilötietojen käsittelystä sekä verkkosivujen selaamisen mahdollistavat toimenpiteet. Tämä tarkoittaa esim. IP-osoitteesi käsittelyä nettisivujen näyttämistä varten. Tämä voi sisältää henkilötietojen käsittelyä alihankkijoiden kautta. Käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen.

5.8 Osallistujatietojen tarkistaminen

Osallistujatietoja täytyy tarkistaa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, jotta voimme varmistaa osallistujan henkilöllisyyden, muokata osallistujatietoja sekä suorittaa rekisteröidyn pyyntöjä. Käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite sekä sopimuksen täytäntöön paneminen.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käytämme alihankkijoita tuotenäytteiden lähettämisessä, järjestelmien ylläpidossa, järjestelmäalustoina sekä erilaisissa tilastoinneissa. Siirrämme tietoja myös Suomen Terveysravinto Oy:n konsernin sisällä teknisten prosessien tähden sekä täyttääksemme rekisteröidyn pyynnöt.

Joitakin tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle.

Emme myy tai anna henkilötietoja kolmannen osapuolen omaa markkinointia varten.

6.1. Tietojen siirtäminen alihankkijoille

Käytämme tuotenäytteiden lähettämiseen alihankkijaa, jolle siirretään tarvittavat nimi- ja yhteystiedot.

Huom! Alihankkijat eivät voi käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa eivätkä säilyttää tietoja pidempään kuin ohjeistettu tai yhteistyösopimuksen loputtua, vaan alihankkijat käsittelevät tietoja pelkästään meidän määrittelemäämme tarkoitukseen. Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset tietojen käsittelystä sekä siihen liittyvästä tietosuojasta.

Käytämme eri alihankkijoiden valmistamia ja ylläpitämiä teknisiä järjestelmiä osallistujatietojen, puhelinsoittojen sekä sähköpostien hallintaan ja erilaisten analyysien tekemiseen. Näiden tahojen kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, jotka takaavat henkilötiedoille asianmukaisen suojan myös näissä järjestelmissä.

6.2. Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Pyrkimyksemme on käsitellä niin paljon henkilötietoja ETA-alueella eli Euroopan talousalueella kuin mahdollista.

Puhelimen kautta toteutetussa asiakaspalvelussa henkilötiedot ovat puhelunhallintajärjestelmässämme, joka toimii pilvipalveluna. Sen palvelimet sekä pääasiassa käyttöpaikat sijaitsevat fyysisesti ETA-alueella.

Myös alihankkijoina toimivat tuotenäytteiden lähettäjät sijaitsevat Suomessa ja heidän palvelimensa ovat fyysisesti ETA-alueella.

Osa alihankkijoistamme käsittelee tietoja siten, että niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle. Tämä koskee esimerkiksi jotain teknisiä järjestelmiä. Siirrot kolmansiin maihin toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaan: 1) EU Komission on antanut päätöksen riittävästä tietosuojan tasosta kyseisessä maassa tai 2) siirtomekanismina hyödynnetään vakiosopimuslausekkeita sekä mahdollisia täydentäviä suojatoimia, jotta tiedonsiirto ja käsittely toteutuisi samalla tasolla kuin ETA-maiden sisällä.

Mikäli tietojensiirtoa ei pysty enää toteuttamaan pohjautuen EU Komission päätökseen riittävästä tietosuojan tasoon tai alihankkijan tekemiin täydentäviin suojatoimiin, työskentelemme sen eteen, että tiedot siirtyvät sellaiselle alihankkijalle, joka täyttää vaatimuksemme tietosuojan osalta ETA:n ulkopuolella, tai tietoja käsitellään jatkossa ETA:n sisällä.

6.3. Tietojen siirto alihankkijoille/käsittelijöille

Luovutamme tietoja alihankkijoille/käsittelijöille esim. tuotetestauksen ja tuotenäytteiden toimitusprosessin yhteydessä. Tällaisia alihankkijoita ovat:
– Järjestelmäalustantarjoajat
– Logistiikkakumppanit
– Kuljetusliikkeet
– Kirjanpitotoimistot
– Sähköpostien ja kyselyiden lähettämisalustat
– Sosiaalisen median alustat ja palveluntarjoajat (nettisivujen osalta, ks. kohta 8)

Edellä mainitut alihankkijat ja käsittelijät eivät saa missään tapauksessa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa. Heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto tiukoin ehdoin.

6.4 Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Suomen Terveysravinto Oy:n konsernilla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja viranomaisille heiltä tulevien selvityspyyntöjen täyttämiseksi.

6.5 Konsernin sisäiset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään konsernin sisällä riippuen siitä, mikä yhtiö vastaa rekisterinpitäjyydestä, asiakkuudesta tai teknisistä järjestelmistä. Tietoja siirretään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä asiakasrekisterin ylläpitoa varten, sillä konsernin eri tytäryhtiöt vastaavat eri alueista tietojen käsittelyssä. Konsernin sisäisten tietojensiirtoihin sovelletaan tietojen käsittelysopimuksia. Käsittelijänä toimivat yhtiöt eivät käsittele tietoja muihin kuin rekisterinpitäjän määrittämiin käyttötarkoituksiin.

Mikäli konsernin jokin tytäryhtiö on osallinen konsernin sisäiseen fuusioon tai yritysostoon, tällaisten toimenpiteisiin liittyvät tiedot siirtyisivät tällaisten tarkoitusta varten.

6.6 Yritysosto tai fuusioituminen

Mikäli joko konsernin jokin tytäryhtiö tai konserni kokonaisuudessa osallistuu yritysostoon tai fuusioituu, konsernilla on oikeus siirtää kaikki henkilötiedot oikeutetuille osapuolille oston seurauksena. Konsernilla on oikeutettu etu toteuttaa kyseiset toimenpiteet, mikäli näin katsotaan konsernin intressien mukaisesti tulevaisuudessa.

7. Miten suojaamme tietosi?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimilla, jotka takaavat, että tietosi ovat turvassa järjestelmissämme.

Henkilötietorekisterimme on olemassa vain sähköisenä versiona. Rekisteri on suojattu salasanoilla, salaamalla sekä palomuureilla tietomurtojen varalta. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu henkilön tehtävänkuvan mukaan. Kaikki rekisteriä käyttävät ovat allekirjoittaneet elämän mittaisen vaitiolositoumuksen rekisterin sisällöstä. Järjestelmistämme vastaava alihankkija vastaa puoleltaan riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimista, jotka takaavat rekisterin fyysisen ja teknisen suojauksen. Alihankkijasopimukset myös täsmentävät, mitä alihankkijat saavat ja eivät saa tehdä tiedoilla.

8. Miten käytämme evästeitä?

Evästeet (engl. cookiet) ovat tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeisiin sisältyy yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen. Hyödynnämme evästeitä sähköisten palvelujemme käytettävyyden, laadun ja kehittämisen takaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjää ei kuitenkaan yksilöidä pelkkien evästeiden avulla. 

Löydät erillisestä evästeselosteestamme lisätietoja siitä, millaisia evästeitä käytämme, miten kauan niitä säilytämme, mitä ne tekevät sekä oikeudestasi antaa tai peruuttaa suostumuksesi. Lue lisää evästeidemme käytöstä täältä.

9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?

Jos olet rekisterissämme, sinulla on Euroopan tietosuoja-asetuksen perusteella oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, mitä tietojasi käsittelemme. Samoin sinulla on oikeus päästä järjestelmässä oleviin tietoihisi, vaatia virheellisten tietojen oikaisemista, tietojen poistamista sekä tietojen luovuttamisen kieltoa.

Lopulta sinulla on rekisteröitynä oikeus tehdä myös kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle.

Sinulla on myös oikeus saada vastaus kysymyksiisi GDPR:n määrittämissä rajoissa (1 kuukausi), vaikka pyrimme aina toimimaan nopeammin.

9.1 Sinulla on oikeus saada pääsy järjestelmässä sinua koskeviin henkilötietoihin.

Tiedot voidaan toimittaa sinulle, kunhan olet tunnistautunut riittävästi. Tiedot voidaan toimittaa tapauskohtaisesti puhelimessa, sähköpostilla, suojatulla sähköpostilla tai paperilla. Toistuvista paperilla toimitettavista pyynnöistä veloitamme kohtuulliset hallinnointikustannukset (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla kohta 3)

Jos tahdot sinua koskevat puhelinnauhoitteet, voit saada ne käyttöösi litteroituna, tai voit tulla kuuntelemaan puhelunauhoitteen erikseen sovittuun toimipisteeseemme.

9.2 Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista

Jos huomaat, että meillä on sinusta virheellisiä tietoja, kerro asiasta meille, ja me korjaamme ne hetimiten.

9.3 Sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittely.

9.4 Sinulla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin yhteistyökumppaneille

Voit tahtoessasi vaatia, että emme luovuta tietojasi yhteistyökumppaneillemme. Tällaisista tapauksista kannattaa keskustella erikseen, jotta tämä ei vaaranna esimerkiksi näytetuotteiden toimittamista (esim. kielto luovuttaa henkilötietoja Postille vaikuttaa siihen, että et voi saada näytetuotelähetyksiä).

9.5 Sinulla on oikeus tehdä kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle

Jos koet, että olemme rikkoneet henkilötietojesi suojaa, sinulla on oikeus tehdä meistä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Koska rekisterinpitäjä sijaitsee Suomessa, voit tehdä ilmoituksen Tietosuojavaltuutetulle seuraavan linkin kautta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9.6 Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus vaatia kaikkien tietojesi poistamista järjestelmistämme. Tätä sanotaan ”oikeudeksi tulla unohdetuksi”. Tällöin poistamme henkilötietosi kaikista järjestelmistämme. Tietojen poisto ei ole mahdollista esimerkiksi tilanteissa, joissa oikeuskäsittely on kesken. Samoin kirjanpitolain vaatimia tietoja ei voi poistaa kirjanpidosta ym.

Huom! Testiryhmästä poistuminen ei automaattisesti tarkoita tietojasi poistamista muista asiakastietojärjestelmistämme. Mikäli haluat poistua täysin ProBambun asiakastietojärjestelmästä ilmoitathan yhteydenotossa pyynnön koskevan koko asiakkuutta. (Oikeudesta tulla unohdetuksi ja siihen liittyvistä rajoituksista koko asiakkuuteen liittyen voi lukea ProBambun yleisestä tietosuojaselosteessa: https://probambu.fi/tietosuojaseloste/)

9.7 Sinulla on oikeus saada vastaus henkilötietokyselyihisi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämässä ajassa

Vastaamme henkilötietoja koskeviin kyselyihin ”ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.” (GDPR 12.3). Kuitenkin pyrkimyksenämme on vastata selkeästi nopeammin. Jos pyynnön laajuus vaatii lisäaikaa, kerromme sinulle asiasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9.8 Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Jos tahdot saada tietosi koneluettavassa muodossa, toimitamme ne sinulle tässä formaatissa.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä henkilötietoselostetta, jotta voisimme ottaa siinä tarpeeksi hyvin huomioon lainsäädännön kehityksen, uudet tilanteet sekä toimintatapojen tai -mallien muutokset.

Tämä tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme, ja version mukana on aina päivämäärä, jolloin seloste on päivitetty.

Scroll to Top